W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Inżynierii Chemicznej
Polskiej Akademii Nauk 

ul. Bałtycka 5
44-100 Gliwice

e-mail: sekretariat@iich.gliwice.pl
skrytka ePUAP: /IICHPAN/SkrytkaESP

centrala:
tel. +48 32 231 08 11

sekretariat:
tel. +48 32 234 69 15
fax: +48 32 231 03 18

REGON: 000564694
NIP: 631-011-22-39
PIC (Participant Identification Code): 990737437

Udostępnianie informacji publicznej

Art.10. Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176.).

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Każdy może zwrócić się o udzielnie informacji publicznej. Nie trzeba pokazywać dokumentów ani podawać powodu.

Jeśli nie znajdujesz interesujących Cię informacji w naszym Biuletynie Informacji Publicznej, ani na naszej na stronie internetowej www.iich.gliwice.pl, możesz:

 • zwrócić się o taką informację telefonicznie albo w siedzibie Instytutu, 
 • przygotować wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Informację, która może być udostępniona niezwłocznie, udostępnimy w formie ustnej lub pisemnej, nawet bez pisemnego wniosku.

Wniosek możesz złożyć w dowolnej formie. Napisz w nim, jakiej informacji potrzebujesz i w jaki sposób chcesz ją otrzymać.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadkach, kiedy informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, zostaniesz powiadomiony w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępnimy informację, nie dłuższym niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób lub formie określonej we wniosku.

Jeżeli nie możemy udostępnić informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku, powiadomimy pisemnie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskażemy, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.

W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia nie złożysz wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

 • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
 • Instytut nie dysponuje żądaną informacją;
 • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.


Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w jeden z niżej wymienionych sposobów: 

 • przesłać pocztą na adres: ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice,
 • złożyć osobiście w sekretariacie instytutu, pok. 212,
 • przesłać na numer fax: (032) 231 03 18,
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@iich.gliwice.pl ,
 • przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, skrzynka podawcza ePUAP: /IICHPAN/SkrytkaESP,
 • przesłać elektronicznie za pomocą poniższego formularza:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

* Pole wymagane


Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Instytut ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas możemy pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W takim przypadku, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomimy wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Dyrektora, na którą przysługuje odwołanie w terminie 14 dni, w formie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Dyrektora.

W przypadku bezczynności Dyrektora wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Powiadom znajomego